có sức quyến rũ
câu, diễn đạt
1.みりょくてき 「魅力的」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỊ
LỰCリョク、リキ、リイ
ĐÍCHテキ