cô-ta
danh từ
1.わりあて 「割り当て」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
CÁTカツ