có tâm hồn đơn giản
câu, diễn đạt
1.めでたい 「目出度い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
MỤCモク、ボク
ĐỘド、ト、タク