cổ tay áo
danh từ
1.そでぐち 「袖口」 [TỤ KHẨU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
TỤシュウ