cỏ thấp sát đất
câu, diễn đạt
1.しば 「芝」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI