có thể dùng được cả hai mặt
câu, diễn đạt
1.リバーシブル​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có thể dùng được cả hai mặt

1. áo khoác mặc được cả hai mặt thành mặt phải đều được
~コート