có thể nói như là...
câu, diễn đạt
1.いわば 「言わば」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÔNゲン、ゴン