có thiên hướng
động từ
1.かたむく 「傾く」 [KHUYNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHUYNHケイ