có thực
động từ
1.じつざい 「実在する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰCジツ、シツ
TẠIザイ