có tính chất tinh tế
câu, diễn đạt
1.びみょう 「微妙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VI
DIỆUミョウ、ビョウ