có tính lề thói tập quán
câu, diễn đạt
1.かんれい 「慣例」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUÁNカン
LIỆTレイ