có tính so sánh
câu, diễn đạt
1.ひかくてき 「比較的」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁC,HIỆUカク、コウ
TỶ,TỈ,BỈ
ĐÍCHテキ