có vị mặn
tính từ
1.からい 「辛い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂNシン