cổ vũ bệnh nhân
câu, diễn đạt
1.びょうにんをはげます 「病人を励ます」 [BỆNH NHÂN LỆ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
LỆレイ
NHÂNジン、ニン