cọ xát
động từ
1.する 「擦る」 [SÁT]​​
2.もむ 「揉む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SÁTサツ
NHUジュウ