cọc cạch
tính từ
1.ちぐはぐ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cọc cạch

1. đôi găng tay cọc cạch
〜な手袋