cội
1.ね 「根」​​
2.もと 「元」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGUYÊNゲン、ガン
CĂNコン