còi báo động
danh từ
1.サイレン​​

Thảo luận, đóng góp