còi báo hiệu trong sương mù
câu, diễn đạt
1.むてき 「霧笛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỤム、ボウ、ブ
ĐỊCHテキ