cối xay đá loại trung bình làm bằng đá xanh
danh từ
1.あおと 「青砥」 [THANH CHỈ]​​
câu, diễn đạt
2.あおと 「青砥」 [THANH CHỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ
CHỈ