còm nhom
1.よわよわしい 「弱弱しい」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHƯỢCジャク