cơm rượu
1.あまざけ 「甘酒」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAMカン
TỬUシュ