con bạc
danh từ
1.とせいにん 「渡世人」 [ĐỘ THẾ NHÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
THẾセイ、セ、ソウ
ĐỘ