con báo biển
danh từ
1.あざらし 「海豹」 [HẢI BÁO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
BÁOヒョウ、ホウ