con bọ chét
danh từ
1.のみ 「蚤」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẢOソウ