con bò đội nón
câu, diễn đạt
1.ぬけさく 「抜け作」 [BẠT TÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÁCサク、サ
BẠTバツ、ハツ、ハイ