con bọ ngựa
danh từ
1.とうろう 「蟷螂」 [ĐƯỜNG LANG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯỜNGトウ
LANGロウ