con chữ
danh từ
1.もんじ 「文字」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
TỰ