con cừu
danh từ
1.ひつじ 「羊」 [DƯƠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DƯƠNGヨウ