con dâu
danh từ
1.よめ 「嫁」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁ