con dấu của nước nhà
danh từ
1.こくじ 「国璽」​​
câu, diễn đạt
2.こくじ 「国璽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
TỶ