con đĩ
danh từ
1.がいしょう 「街娼」 [NHAI XƯỚNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHAIガイ、カイ
XƯỚNGショウ