con diệc
danh từ
1.あおさぎ 「青鷺」 [THANH LỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ
LỘロ、ル