con đom đóm
danh từ
1.ほたる 「蛍」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUỲNHケイ