còn dư
động từ
1.あます 「余す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan