con đường trốn chạy
câu, diễn đạt
1.にげみち 「逃げ路」 [ĐÀO LỘ]​​
2.にげみち 「逃道」 [ĐÀO ĐẠO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠOドウ、トウ
ĐÀOトウ
LỘロ、ル