con gái rượu
danh từ
1.あいじょう 「愛嬢」​​
câu, diễn đạt
2.あいじょう 「愛嬢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁIアイ
NƯƠNGジョウ