con kỳ giông
danh từ
1.ひとかげ 「火蜥蜴」 [HỎA ? ?]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ、シャク
DỊCHエキ、ヤク
HỎA