con kỳ nhông
danh từ
1.アホロトル​​

Thảo luận, đóng góp