cơn lốc bất thình lình
câu, diễn đạt
1.とっぷう 「突風」 [ĐỘT PHONG]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cơn lốc bất thình lình

1. Khi con công trống kêu to, chẳng mấy chốc cơn lốc và mưa sẽ tràn về.
孔雀が大声でわめくと、間もなく雨や突風が来るだろう。

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
ĐỘTトツ、カ