cơn lốc thình lình
câu, diễn đạt
1.てんぐかぜ 「天狗風」 [THIÊN ? PHONG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
PHONGフウ、フ