con ma đói
danh từ
1.がきどう 「餓鬼道」 [NGẠ QUỶ ĐẠO]​​
câu, diễn đạt
2.がきどう 「餓鬼道」 [NGẠ QUỶ ĐẠO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠOドウ、トウ
QUỶ,QUỈ
NGẠ