con mắt phê bình
câu, diễn đạt
1.ひひょうがん 「批評眼」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÃNガン、ゲン
PHÊ
BÌNHヒョウ