con ngoài giá thú
câu, diễn đạt
1.しょし 「庶子」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
THỨショ