con người kiệt xuất
danh từ
1.けつぶつ 「傑物」​​
câu, diễn đạt
2.けつぶつ 「傑物」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẬTブツ、モツ
KIỆTケツ