con nợ
danh từ
1.さいむしゃ 「債務者」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢシャ
VỤ
TRÁIサイ