cơn phong ba
1.げきどう 「激動」​​
2.ぼうふうう 「暴風雨」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
ĐỘNGドウ
BẠO,BỘCボウ、バク
VŨ,VÚ
KHÍCH,KÍCHゲキ