con rắn đen
danh từ
1.くろへび 「黒蛇」 [HẮC XÀ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẮCコク
ジャ、ダ、イ、ヤ