con sâu
danh từ
1.むし 「虫」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÙNGチュウ、キ