con sâu đất
danh từ
1.つちぼたる 「土蛍」 [THỔ HUỲNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỔド、ト
HUỲNHケイ